Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên By Thông tin giảng viên Phan Đức Quang 5 sao trên 6097user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Hãy bấm Like nếu bạn thấy thông tin này hữu ích

Thông tin chung
Ảnh Phan Đức Quang
Phan Đức Quang - Thạc sỹ
(10)
Sinh ngày:
;
Địa chỉ:
Hà Nội
Chức vụ:
Trưởng khoa
Email:
Thống kê hoạt động trên Trường trực tuyến cộng đồng Click2learn
1. Ngày bắt đầu tham gia :20/10/2012
Quá trình học tập và công tác
1. Quá trình học tập
2. Hoạt động chuyên môn
3. Lĩnh vực nghiên cứu
Nghiên cứu đã xuất bản
1. Sách
2. Bài báo khoa học đã công bố
TT Tên bài báo khoa học Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
3. Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
TT Tên chương trình, đề tài Chủ nhiệm Tham gia Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện Ngày nghiệm thu Kết quả
4. Những thành tựu khoa học và chuyên môn khác
5. Là thành viên của các tổ chức khoa học
Thông tin giảng viên