Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning

Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning By Khóa học này cung cấp cho các bạn thông tin tổng quan về Internet, lịch sử hình thành và phát triển Internet, các giao thức và dịch vụ phổ biến trên Internet. Giới thiệu về học trực tuyến E-Learning. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet phổ biến... 5 sao trên 2049user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning

Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning

GV: Phan Đức Quang

Khóa học này cung cấp cho các bạn thông tin tổng quan về Internet, lịch sử hình thành và phát triển Internet, các giao thức và dịch vụ phổ biến trên Internet. Giới thiệu về học trực tuyến E-Learning. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet phổ biến như Email, dịch vụ chat yahoo diễn đàn

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 20.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng : SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học này cung cấp cho các bạn thông tin tổng quan về Internet, lịch sử hình thành và phát triển Internet, các giao thức và dịch vụ phổ biến trên Internet. Giới thiệu về học trực tuyến E-Learning. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet phổ biến như Email, dịch vụ chat yahoo diễn đàn

Đối tượng học

Bình luận với Facebook
Học trực tuyến - Tìm hiểu về Internet và E-Learning