Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp By Khóa học Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp giúp học viên hiểu và nắm được tổng quan về thẩm định tín dụng. Hoàn thành khóa học học viên có thể thực hành được các công việc của một chuyên viên tín dụng. 5 sao trên 3257user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp

GV: Phan Đức Quang

Khóa học Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp giúp học viên hiểu và nắm được tổng quan về thẩm định tín dụng. Hoàn thành khóa học học viên có thể thực hành được các công việc của một chuyên viên tín dụng.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 1.500.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng : Video + SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm hướng đến các mục tiêu: * Trang bị kiến thức về thẩm định tín dụng. * Giúp học viên nâng cao kỹ năng thực hành thẩm định.

Đối tượng học

Bình luận với Facebook
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp