Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp By Khóa học nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có. Để từ đó bán hàng thành công và biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới cho công ty. Hoạt động bán... 5 sao trên 6076user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp

GV: Phan Đức Quang

Khóa học nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có. Để từ đó bán hàng thành công và biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới cho công ty. Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng và hiệu quả hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Nhằm góp một phần để giải quyết các khó khăn trên chương trình tổ chức khoá...

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 300.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

o Giới thiệu khóa học. o Chân dung Quản lý bán hàng o Tố chất cần có của Sales Manager o Cơ cấu phòng Bán hàng chuyên nghiệp o Chiến lược kinh doanh và tình huống nghiên cứu o Chiến lược bán hàng và tình huống nghiên cứu o Tư duy chiến lược trong phân phối-bán hàng o Quản trị hiệu quả mối quan hệ giữa Marketing & Sales o Lập dự báo bán hàng o Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng o Thiết lập quy trình bán hàng chuyên nghiệp o Thiết lập ngân sách bán hàng o Thực hành lập kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp o Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng o Kỹ năng trưng bày sản phẩm tại điểm bán o Kỹ năng thúc đẩy chỉ tiêu bán hàng o Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ bán hàng o Kỹ năng theo dõi, quản lý công nợ bán hàng o Kỹ năng đàm phán-thương lượng trong bán hàng o 4P và 4C trong marketing / 4P and 4C in marketing o Quản trị marketing dành cho bán hàng o Mối quan hệ giữa Marketing và Sales trong kinh doanh o Trade Marketing hiệu quả o Tình huống phối hợp giữa sales và marketing o Bản chất của kênh phâ

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Bán hàng và quản lý giám sát bán hàng chuyên nghiệp