Kế toán viên chuyên nghiệp

Kế toán viên chuyên nghiệp By Khóa học kế toán viên chuyên nghiệp giúp học viên hiểu và thực hành được cách tổ chức công tác kế toán, thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp, tự tin vượt qua các kỳ thi tuyển dụng hoặc các kỳ sát hạch chuyên môn... 5 sao trên 3019user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Kế toán viên chuyên nghiệp

Kế toán viên chuyên nghiệp Kế toán viên chuyên nghiệp

GV: Phan Đức Quang

Khóa học kế toán viên chuyên nghiệp giúp học viên hiểu và thực hành được cách tổ chức công tác kế toán, thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp, tự tin vượt qua các kỳ thi tuyển dụng hoặc các kỳ sát hạch chuyên môn trong doanh nghiệp. Hoàn thành khóa học, học viên có đủ kiến thức và kinh nghiệm thực hành kế toán trong các doanh nghiệp; Hiểu và nắm được các quy định liên quan mà một chuyên viên kế toán cần nắm được; Cũng cố các kiến thức về kế toán tài chính; Hệ thống một phần các kiến thức giúp học viên có thể...

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 300.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

o Giới thiệu khóa học. o Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính o Nhiệm vụ kế toán tài chính doanh nghiệp o Những khái niệm, nguyên tắc trong kế toán tài chính. o Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. o Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. o Tổ chức lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán phù hợp. o Tổ chức vận dụng hình thức tổ chức công tác kế toán. o Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính. o Kế toán tiền mặt. o Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ. o Kế toán tiền gửi Ngân hàng. o Kế toán tiền đang chuyển. o Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn. o Kế toán dự phòng giảm giá các khoản đầu tư. o Kế toán phải thu khách hàng. o Kế toán thuế GTGT được khấu trừ. o Kế toán phải thu nội bộ. o Kế toán các khoản phải thu khác. o Kế toán các khoản tạm ứng. o Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn. o Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn. o Phân biệt kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ. o Hạch toán chi tiết vật tư. o Kế toá

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Kế toán viên chuyên nghiệp