Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp By Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nó giúp ta giảm xung đột, điều phối và kiểm soát, tạo động lực làm việc, tạo lợi thế cạnh tranh. Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong doanh... 5 sao trên 2157user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

GV: Phan Đức Quang

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nó giúp ta giảm xung đột, điều phối và kiểm soát, tạo động lực làm việc, tạo lợi thế cạnh tranh. Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp. Để mỗi nhân viên đều hãnh diện được làm việc và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp…Từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Sự khác biệt sẽ tạo nên sự đặc biệt nên có thể coi văn hóa doanh nghiệp là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu nhất trong xu thế hội nhập kinh tế thế...

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 300.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

o Giới thiệu khóa học. o Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả  Nguyên tắc hành động  Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)  Học qua trải nghiệm  Quy trình học kỹ năng o Khái niệm văn hoá doanh nghiệp  Các cách tiếp cận văn hoá doanh nghiệp  Định nghĩa văn hoá doanh nghiệp o Các mô hình văn hoá doanh nghiệp  Mô hình phân lớp văn hoá doanh nghiệp  Mô hình hành vi  Mô hình tổng thể o Vai trò của văn hoá doanh nghiệp  Tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp  Hành vi con người với văn hoá doanh nghiệp  Văn hoá và sự trường tồn của doanh nghiệp o Các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp  Các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp  Kế hoạch hành động

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp