Khóa học về Ngành dầu khí

Khóa học về Ngành dầu khí By Khóa học về dầu khí và chuyên môn dầu khí, giúp học viên nắm được nguyên tắc kinh doanh và khai thác dầu khí. Các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động dầu khí. 5 sao trên 1260user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Khóa học về Ngành dầu khí

Khóa học về Ngành dầu khí Khóa học về Ngành dầu khí

GV: Phan Đức Quang

Khóa học về dầu khí và chuyên môn dầu khí, giúp học viên nắm được nguyên tắc kinh doanh và khai thác dầu khí. Các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động dầu khí.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 1.000.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng : Video + SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học về dầu khí và chuyên môn dầu khí, giúp học viên nắm được nguyên tắc kinh doanh và khai thác dầu khí. Các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động dầu khí.

Đối tượng học

Bình luận với Facebook
Khóa học về Ngành dầu khí