Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo

Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo By Cung cấp kiến thức nền tảng về chiến lược và quản trị chiến lược trong kinh doanh. Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo 5 sao trên 1077user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo

Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo

GV: Phan Đức Quang

Cung cấp kiến thức nền tảng về chiến lược và quản trị chiến lược trong kinh doanh. Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 500.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Cung cấp kiến thức nền tảng về chiến lược và quản trị chiến lược trong kinh doanh. Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Quản trị chiến lược - Hoạch định để thành công áp đảo