Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt

Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt By Khóa học trang bị kỹ năng và kiến thức đầy đủ nhất về trí tuệ cạnh tranh, sáng tạo để khác biệt. Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt. 5 sao trên 1766user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt

Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt

GV: Phan Đức Quang

Khóa học trang bị kỹ năng và kiến thức đầy đủ nhất về trí tuệ cạnh tranh, sáng tạo để khác biệt. Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 500.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học trang bị kỹ năng và kiến thức đầy đủ nhất về trí tuệ cạnh tranh, sáng tạo để khác biệt. Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt.

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Trí tuệ cạnh tranh - Sáng tạo để khác biệt