Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại

Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại By Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và căn bản về công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại. 5 sao trên 7915user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại

Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại

GV: Phan Đức Quang

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và căn bản về công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 500.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và căn bản về công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại.

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Quản trị tinh gọn - Bí quyết xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại