Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả By Khóa học được thiết kế nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm về văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả. 5 sao trên 7530user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả

GV: Phan Đức Quang

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm về văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 500.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm về văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả.

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Công cụ gia tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả