Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp By Bao gồm 6 chuyên đề chính. Chuyên đề 1: Tổng quan Marketing và kế hoạch Marketing Chuyên đề 2: Nghiên cứu thị trường Chuyên đề 3: Hoạch định kế hoạch Marketing Chuyên đề 4: Định giá sản phẩm, dịch vụ và xây dựng kênh phân phối Chuyên đề 5: Xúc tiến... 5 sao trên 6481user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

GV: Giảng viên VCCI

Bao gồm 6 chuyên đề chính. Chuyên đề 1: Tổng quan Marketing và kế hoạch Marketing Chuyên đề 2: Nghiên cứu thị trường Chuyên đề 3: Hoạch định kế hoạch Marketing Chuyên đề 4: Định giá sản phẩm, dịch vụ và xây dựng kênh phân phối Chuyên đề 5: Xúc tiến bán hàng Chuyên đề 6: Kỹ năng bán hàng

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 400.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng :
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học các bạn có thể biết cách quản trị marketing cũng như truyền thông, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp mình với thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế .

Đối tượng học

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Quản trị marketing, truyền thông và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp