Quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng By Khóa học Quản lý Rủi ro Tín dụng trong hoạt động ngân hàng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn sinh động, những kinh nghiệm quý về hoạt động tín dụng ở Việt Nam - một trong các lĩnh vực quan trọng bậc nhất của NHTM, từ việc tổ chức... 5 sao trên 7319user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng

GV: Phan Đức Quang

Khóa học Quản lý Rủi ro Tín dụng trong hoạt động ngân hàng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn sinh động, những kinh nghiệm quý về hoạt động tín dụng ở Việt Nam - một trong các lĩnh vực quan trọng bậc nhất của NHTM, từ việc tổ chức tìm kiếm, thẩm định phân tích nhu cầu vay vốn của khách hàng, đến việc quản lý rủi ro đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng; tham dự khoá học, học viên sẽ có điều kiện hiểu sâu hơn về cách thức quản lý rủi ro tín dụng của NHTM để thực hiện giải quyết các khoản cho vay đảm bảo an toàn và hiệu...

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 30.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng : Video + SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Giới thiệu khóa học Quản lý Rủi ro Tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Định nghĩa, phân loại rủi ro. Quản lý rủi ro tín dụng và quy trình quản lý rủi ro tín dụng. Đề cương quản lý rủi ro tín dụng. Xác định và đánh giá rủi ro. Khung quản lý rủi ro tín dụng. Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng. Xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng. Phê duyệt cho vay và các cấp phê duyệt tín dụng. Quản lý tín dụng, các chính sách về hồ sơ tín dụng. Các chính sách quan trọng về Tài sản bảo đảm. Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng. Phân tích tài chính trong cho vay. Giám sát tổng thể danh mục tín dụng. Khung quản lý rủi ro tín dụng. Báo cáo rủi ro tín dụng. Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng. Trách nhiệm đối với rủi ro tín dụng. Danh sách các rủi ro tín dụng thường gặp và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát. Các case study thực tiễn liên quan đến khóa học.

Đối tượng học

Cán bộ nhân viên ngân hàng Các chuyên viên tín dung Cán bộ kinh doanh và các đối tượng khác quan tâm.

Bình luận với Facebook
Quản lý rủi ro tín dụng