Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên

Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên By Khóa học giúp nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý và điều hành chuyên nghiệp. Hoàn thành khóa học học viên có khả năng vận dụng, ứng dụng vào thực tế hoạch động quản trị tốt nhất. 5 sao trên 6078user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên

Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên

GV: Phan Đức Quang

Khóa học giúp nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý và điều hành chuyên nghiệp. Hoàn thành khóa học học viên có khả năng vận dụng, ứng dụng vào thực tế hoạch động quản trị tốt nhất.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 10.000 VNĐ
Thời lượng : 30 ngày
Dạng bài giảng : SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý và điều hành chuyên nghiệp. Hoàn thành khóa học học viên có khả năng vận dụng, ứng dụng vào thực tế hoạch động quản trị tốt nhất.

Đối tượng học

Các cấp lãnh đạo. Các CBNV suất sắc. Các đối tượng khác quan tâm.

Danh sách bài giảng

Bình luận với Facebook
Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng tạo động lực cho Nhân viên