Core Banking IPCAS

Core Banking IPCAS By <p>T&igrave;m hiểu tổng quan về hệ thống IPCAS</p> 5 sao trên 1439user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Core Banking IPCAS

Core Banking IPCAS Core Banking IPCAS

GV: Phan Đức Quang

<p>T&igrave;m hiểu tổng quan về hệ thống IPCAS</p>

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 10.000 VNĐ
Thời lượng : 60 ngày
Dạng bài giảng : Video + SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

<p>T&igrave;m hiểu tổng quan về hệ thống IPCAS</p>

Đối tượng học

<p>C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc những ai c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu về hệ thống IPCAS</p>

Bình luận với Facebook
Core Banking IPCAS