Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân By Khóa học này giúp học viên hiểu và nắm được các công việc cụ thể liên quan đến chức danh Chuyên viên Thẩm định Tín dụng cá nhân. Khóa học thiết kế phù hợp với kiến thức thực tế và đang áp dụng tại các ngân hàng thương mại. Khóa học giúp học viên hiểu... 5 sao trên 3571user reviews

Trường trực tuyến

E-learning

E-learning 2.0

E-learning 30

E learning

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn thi đại học

Học nghiệp vụ ngân hàng

Thi tiếng anh

Tiếng anh ngân hàng tài chính

tiếng anh trực tuyến

khóa học giám đốc kinh doanh

Khóa học khởi nghiệp

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân

GV: Phan Đức Quang

Khóa học này giúp học viên hiểu và nắm được các công việc cụ thể liên quan đến chức danh Chuyên viên Thẩm định Tín dụng cá nhân. Khóa học thiết kế phù hợp với kiến thức thực tế và đang áp dụng tại các ngân hàng thương mại. Khóa học giúp học viên hiểu và nâng cao trình độ chuyên môn thẩm định tín dụng trong Ngân hàng thương mại.

Hỗ trợ học tập 0918.1878.55 Yahoo yahoo      Skype skype
Hỗ trợ KT: 091.469.7766 Yahooyahoo      Skype skype
Học phí : 1.500.000 VNĐ
Thời lượng : 60 ngày
Dạng bài giảng : Video + SlideShow
(21) đánh giá

Mục tiêu khóa học

Học xong khóa học giúp học viên: Hiểu và nắm được các nhiệm vụ của một Chuyên viên Thẩm định tín dụng cá nhân. Trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm để học viên có thể thực hành thẩm định sau khi tốt nghiệp khóa học. Nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, hiểu biết về thẩm định để góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng.

Đối tượng học

Khóa học được thiết kế nhằm hướng đến các đối tượng sau: Các cán bộ, nhân viên làm công tác thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân. Các cán bộ nhân viên ngân hàng. Các kiểm toán viên, kiểm soát viên. Các sinh viên chuyên ngành kinh tế mong muốn làm việc trong các ngân hàng khi tốt nghiệp. Các đối tượng khác quan tâm đến khóa học.

Bình luận với Facebook
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng khách hàng Cá nhân