Điểm thi - Trường trực tuyến Click2learn.vn

Điểm thi - Trường trực tuyến Click2learn.vn By Thông tin e-learning, tin tức tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 và các tin công nghệ trong giáo dục 5 sao trên 6484user reviews
Điểm thi
E-Learning 3.0: Giải pháp trường trực tuyến toàn cầu E-Learning Pro 2.0 By Phan Duc Quang - 14 Tháng 12 , 2013 E-Learning 3.0: Giải pháp trường trực tuyến toàn cầu E-Learning Pro 2.0

Proview trân trọng giới thiệu Giải pháp trường trực tuyến toàn cầu E-Learning Pro 2.0, là giải pháp phục vụ hoạt động đào tạo đại học và quản trị hoạt động nhà trường hoàn toàn trực tuyến trên Internet (học qua Máy tính, Mobile Learning).

Đọc tiếp