Thông tin đào tạo - Trường trực tuyến Click2learn.vn

Thông tin đào tạo - Trường trực tuyến Click2learn.vn By Thông tin e-learning, tin tức tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 và các tin công nghệ trong giáo dục 5 sao trên 7736user reviews
Thông tin đào tạo
Trường Đào tạo Cán bộ Agribank tổ chức tọa đàm Chương trình đào tạo cán bộ mới tuyển dụng By Lại Thị Hương - 14 Tháng 12 , 2013 Trường Đào tạo Cán bộ Agribank tổ chức tọa đàm Chương trình đào tạo cán bộ mới tuyển dụng

Ngày 22/10/2013 mới đây tại Hà Nội, Trường Đào tạo Cán bộ Agribank tổ chức tọa đàm chương trình đào tạo cán bộ mới tuyển dụng xoay quanh những vấn đề quan trọng của khóa học dành cho cán bộ mới vào ngành: nội dung chương trình, thời lượng từng môn học, đề thi, giảng viên, học viên… Tham gia buổi tọa đàm có đại diện các Ban tại Trụ sở chính Agribank, các giảng viên kiêm chức trong hệ thống Agribank cùng các cán bộ lãnh đạo Trường Đào tạo Cán bộ Agribank.

Đọc tiếp